Nieuws

Van ambitie naar actie: de Integrale Wijkaanpak

In de komende jaren zal onze leefomgeving sterk veranderen door transities op het gebied van energie, klimaatadaptatie, mobiliteit, verstedelijking, natuurinclusiviteit en sociaaleconomische vraagstukken. Deze opgaven hangen nauw met elkaar samen en landen grotendeels in de Nederlandse wijken. Omdat hier sprake is van beperkte ruimte, verschillende belangen en merkbare gevolgen voor de bewoners, biedt de Integrale Wijkaanpak uitkomst.

De Integrale Wijkaanpak geeft inzichten die gemeenten en andere betrokkenen ondersteunen in het identificeren en afwegen van belangen en kansen. Zo worden de ruimtelijke claims van verschillende transities in kaart gebracht en waar de koppelingen te maken zijn, ook procesmatig. Dit gebeurt op systeemniveau en dat maakt de afstemming tussen meerdere wijken mogelijk. Gemeentelijke maar ook nationale transities zijn op die manier eenvoudiger te realiseren.

In de onderstaande video leggen Marleen de Ruiter (City Deal Openbare Ruimte), Mercedes Leipoldt (gemeente Rotterdam), Joyce van den Berg (gemeente Amsterdam), Geiske Bouma (TNO) en Cateau Albers (PosadMaxwan) uit hoe de Integrale Wijkaanpak gemeenten helpt ambities om te zetten in concrete acties.

Het ontwerpend onderzoek naar de Integrale Wijkaanpak hebben we samen met TNO uitgevoerd in opdracht van Atelier X van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het vervolg van deze methode krijgt de komende drie jaar een plek binnen de City Deal Openbare Ruimte.

Naar project