Nieuws

PosadMaxwan, Arcadis en Berenschot winnen 5 IenW raamcontracten

Samen met advies- en ingenieursorganisatie Arcadis en onderzoeks- en adviesbureau Berenschot hebben we onlangs alle vijf raamcontracten voor beleidsadvies- en ingenieursdiensten voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gewonnen.

De vijf contracten hebben de volgende thema’s: duurzame- en groene mobiliteit en klimaatbestendige infrastructuur; duurzame, gezonde en veilige leefomgeving; bodem en ondergrond; water; inhuur van flexibele schil. Per contract zijn zeven consortia geselecteerd. De totaalwaarde van de contracten wordt door het ministerie geschat op ongeveer 37,5 miljoen euro per jaar. De looptijd van de raamovereenkomsten is twee jaar, met de mogelijkheid om het twee keer een jaar te verlengen.

Als consortium werken we samen met een aantal onderaannemers: Generation.Energy, Yacht/BMC, Bax & Company, Significance, STC-Nestra, Copper8 en Metabolic.

Froukje van de Klundert van PosadMaxwan: “Eén ding is zeker: de transities waar we doorheen gaan, hebben een grote impact op de ruimte om ons heen. Het ministerie werkt daarom ook steeds meer vanuit de omgevingsbenadering zoals die in de NOVI is neergezet. Dat vraagt om integrale antwoorden, die wij als ontwerpers weer vertalen naar de juiste ruimtelijke inpassing. Als consortium, waarin ontwerp, organisatieadvies en engineering bij elkaar komen, zijn we op alle toekomstscenario’s voor Nederland voorbereid. Samen staan we klaar om te werken aan duurzame en gezonde omgevingen voor nu en later.”