Nieuws

1600 woningen in duurzaam Lincolnpark

We hebben in opdracht van de Gemeente Haarlemmermeer een stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan opgesteld voor de duurzame wijk Lincolnpark in Hoofddorp. Bewoners delen hier samen een binnentuin, parkeren in centraal gelegen parkeergebouwen en wonen tussen veel groen. Door gebruik van duurzame materialen en slimme water- en energieoplossingen is de wijk klaar voor de toekomst. Het plan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook in de toekomst zullen we intensief betrokken blijven bij de ontwikkeling van Lincolnpark. Momenteel stellen we kavelpaspoorten op waarin de randvoorwaarden voor de nadere uitwerking van de wijk worden vastgelegd.

Samen delen

In Lincolnpark maken de mensen samen met hun buren een eigen plek om te wonen en te werken. Bewoners delen samen voorzieningen zoals de buitenruimte. De wijk krijgt een uitstekend netwerk van fietspaden en er is volop ruimte om te wandelen. Naast auto’s staan in de parkeergebouwen ook deelauto’s en -fietsen. Hierdoor is een eigen auto of tweede auto vaak niet nodig. Hier is plek voor gedeelde voorzieningen zoals werkplekken en pakketpunten. Door de parkachtige opzet van de wijk zijn er veel ontmoetingsplekken, waar ruimte is voor activiteiten of een praatje.

Mix van prijsklassen en functies

In Lincolnpark is plek voor ongeveer 1.600 woningen met een mix van verschillende woninggroottes en prijsklassen, koop en huur. Ook komen in de wijk kleine bedrijven, werkplekken en voorzieningen en 50 tot 100 maatschappelijke zorgwoningen. Daarnaast krijgt de wijk twee supermarkten, twee scholen en een sporthal.  

Gefaseerde ontwikkeling

De grond voor de nieuwe wijk komt niet in een of twee keer op de markt. Wethouder Jurgen Nobel: “We geven de komende jaren steeds een beperkt aantal stukken grond uit want we willen van de ervaringen leren. Ontwikkelaars worden uitgedaagd om duurzaam en circulair te bouwen om zo invulling te geven aan de projectdoelstellingen. De kennis die we opdoen gaan we actief delen.” Groepen particulieren krijgen in Lincolnpark de kans om samen woningen te bouwen via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Unieke combinatie

Dankzij de ligging en verbinding met Haarlem, Leiden en Amsterdam wordt Lincolnpark een ideale plek om te wonen én te werken. Wethouder Jurgen Nobel: “Lincolnpark is een unieke combinatie, door het wonen in een park, het duurzame karakter en de ruimte voor ontmoeting. Vanaf 2022 selecteren we de ontwikkelaars voor de eerste kavels. Dat betekent dat de eerste woningen vanaf 2024 worden opgeleverd.”

Lees meer