Nieuws

Update en verdieping voor Omgevingsvisie Sittard-Geleen

In nauwe samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen werken we aan het actualiseren van haar Omgevingsvisie. Sittard-Geleen heeft samen met haar inwoners de ambitie uitgesproken om in 2030 een veerkrachtige stad te zijn, waar gezondheid, ondernemerschap, innovatie, samenwerking en duurzaamheid voorop staan. De update van de omgevingsvisie zorgt ervoor dat de ruimtelijke invulling hiervan nog beter aansluit bij de doelstellingen van de Omgevingswet, die per 1 januari aanstaande in werking treedt.

Een omgevingseffectrapportage (OER) maakt onderdeel uit van de opdracht. Voor de OER onderzoeken we de mogelijke fysieke effecten van de beleidskeuzes, signaleren we vooraf dilemma’s en helpen we de gemeente zo om weloverwogen beslissingen te maken op ruimtelijk vlak. Daarnaast stellen we een maatschappelijke batenanalyse op. Iedere (ruimtelijke) keus vraagt om een investering, maar kan tegelijkertijd ook een kostenbesparing op een ander vlak zijn. Een maatschappelijke batenanalyse kijkt breed naar het begrip waarde. Niet alleen de financiële kant en harde euro’s, maar ook de zachte kant van de brede welvaart. Met deze analyse krijgt de gemeente een beter inzicht in de waarde van de ruimtelijke keuzes.

De omgevingseffectrapportage en maatschappelijke batenanalyse geven daarmee een verdieping aan de bestaande Omgevingsvisie. De drie trajecten bij elkaar resulteren in een geactualiseerde en uitgediepte Omgevingsvisie, die de plannen voor het toekomstige Sittard-Geleen realiseerbaar maken. 

Voor deze opdracht werken we samen met Arcadis.