Nieuws

Noorzeekanaalgebied op weg naar een toekomstbestendig 2050

Voor het Noordzeekanaalgebied (NZKG), het haven- en industriegebied van de Metropoolregio Amsterdam en de aanliggende steden en landschappen, werken wij aan een ontwikkelingsperspectief tot 2050. Dit doen we voor en samen met het Rijk en de regio, in het kader van de NOVEX-aanpak NZKG.

Opgaven zoals energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, haveneconomie, landschap, gezonde leefomgeving en woningbouw hebben allemaal plek nodig in dit gebied. Het ontwikkelingsperspectief helpt bij het leggen van de ruimtelijke puzzel én de puzzel in tijd en in volgorde. Want niet alles kan tegelijkertijd. Daarom maakt ook een programmering en fasering deel uit van de opdracht.

Deze zoektocht begint met de vraag wat de missie van het Noordzeekanaalgebied is, ofwel: wat willen we in het gebied bereiken? Daar praatten we onlangs over met de leden van betrokken instanties bij het Noordzeekanaalgebied, waaronder de Gemeente Amsterdam, Gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Rijkswaterstaat.