Nieuws

PosadMaxwan gaat groen! CO2 certificaat voor minder uitstoot

Bij PosadMaxwan werken we dagelijks aan duurzame steden en landschappen, waarin minder CO2 uitstoot zal zijn. Dat doen we met doordachte keuzes in onze ontwerpen en strategieën. Maar we pakken ook onze eigen uitstoot als bureau aan. Met die inspanningen voldoen we nu aan de CO2 prestatieladder (niveau 4). Onze doelstelling is dat we als bureau in 2024 35% minder CO2 uitstoten vergeleken met 2019.

Groene maatregelen voor het bureau

In 2019 hadden we als bureau een CO2 footprint van 25 ton. Die bestond volledig uit indirecte uitstoot (verbruik bij leveranciers) en werkgerelateerd vervoer. In 2024 zou onze CO2 footprint moeten uitkomen op 16 ton. Dat gaan we bereiken door ons als team aan een reeks duurzame maatregelen te verbinden. Zo gaan we nog vaker met het openbaar vervoer reizen, of gebruik maken van elektrische voertuigen van gedeelde mobiliteitsvoorzieningen. Ook stimuleren we online meetings waar dat gaat. Voor onze inkopen geldt dat we eerst kijken naar opties voor hergebruik of recycling, en zoveel mogelijk kiezen voor lokaal geproduceerde spullen. 

Minder CO2 in projecten

Om onze impact als stedenbouwkundig bureau binnen onze projecten in te zetten, hebben we een ketenanalyse uitgevoerd. Die brengt in kaart wat de uitstoot is binnen een project van grondstof tot einde levensduur. Als casus hebben we daarvoor een lopend ontwerpproject voor de inrichting van een openbare ruimte genomen. Zowel het gebruik van duurzame materialen als schaduwkosten (kosten om milieubelasting te voorkomen) zijn daarbij tegen het licht gehouden. Met deze analyse zijn we nog beter in staat duurzame strategieën te bedenken en plekken te ontwerpen waar minder CO2 uitstoot zal zijn. In 2024 zal bovendien 20% van onze ontwerpprojecten een berekening van schaduwkosten en aansluitende adviezen bevatten.

Vervolg

Om onze vorderingen in het verminderen van CO2 uitstoot te monitoren, zullen we ieder half jaar onze actuele emissie berekenen en onze maatregelen daarop afstemmen. Ook zijn we lid geworden van Stichting Nederland CO2 Neutraal en nemen we deel aan activiteiten op dit vlak.

Ga voor meer info naar onze bureaupagina op de CO2 prestatieladder website