Nieuws

Nieuw project: oeververbinding en HOV-tracé Rotterdam

De Rotterdamse regio groeit en wordt alsmaar drukker, terwijl er maar enkele oeververbindingen zijn waarmee je de Nieuwe Maas kunt oversteken. In opdracht van de gemeente Rotterdam, de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoeken we daarom in de deelstudie Oeververbinding & OV samen met Movares (voor Movares: samen met PosadMaxwan) de meest kansrijke oplossingen voor een nieuwe multimodale oeververbinding en HOV-tracé. Het onderzoek is een vervolg op de vorige fase van de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam, waarin o.a. mogelijke nieuwe oeververbindingen zijn verkend.

Een nieuwe multimodale oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord, als onderdeel van een HOV-tracé van Kralingse zoom via Zuidplein naar Rotterdam CS, moet bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de regio Rotterdam en aan een sociaal, economische sterkere en leefbare regio. De meest kansrijke alternatieven worden uitgewerkt in onder andere een technisch ontwerp, een inpassingsontwerp en een verkeerskundig ontwerp.

MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam

Het is belangrijk dat de alternatieven bijdragen aan de vijf projectdoelstellingen: het verbeteren van de bereikbaarheid via de weg; het verbeteren van de bereikbaarheid met het OV; het mogelijk maken van verstedelijking; het verbeteren van de stedelijke leefkwaliteit en het vergroten van kansen voor mensen. De rapportages die uit deze MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam voortkomen vormen input voor het voorkeursalternatief.

Lees meer