Nieuws

We hebben de derde prijs gewonnen in de competitie voor Kiel-Holtenau!

Ons ontwerp voor de EU-brede Kiel-Holtenau competitie, dat we samen met DFZ Architekten uit Hamburg en Atelier Loidl Landschaftsarchitekten uit Berlin maakten, is door een vakjury verkozen als een van de drie beste inzendingen.

De opgave

Holtenau Ost is een van de belangrijkste stedelijke ontwikkelingsgebieden van Kiel. Het voormalige MFG 5-gebied is 92 hectare groot, waarvan 14 hectare water en 26 hectare bos, ligt aan een fjord en heeft uitzicht op de Oostzee. Het moet een toekomstbestendig en goed verbonden stadsdeel worden voor wonen, werken en recreëren. De bestaande historische gebouwen en het natuurlijk erfgoed vormen wat ons betreft het kader voor een geweldige nieuwe wijk, die qua omvang en structuur past in de context.

Bekijk de video over de opgave

Ons ontwerp

We hebben voor Holtenau Ost drie kernen ontworpen die verbonden zijn door een ruggengraat van langzaamverkeersverbindingen en openbare ruimtes in een groen landschap. De dichtheid van de kernen draagt enerzijds bij aan gemeenschapszin en draagvlak voor voorzieningen en draagt anderzijds bij aan ruimte voor het open landschap. We streven naar een klimaatneutraal nieuw stadsdeel met veel biodiversiteit, duurzame materialen en innovatieve klimaatoplossingen. We stellen de landschapsbeleving voorop en hebben een autoluwe wijk ontworpen waarbij het langzaam verkeer centraal staat.

De kernen

De drie kernen hebben allen een eigen karakter en functie, maar een gedeelde identiteit. De kern aan de noordzijde is een bedrijvencampus waar bedrijven van verschillende groottes en achtergronden zich kunnen vestigen. Het ruimtelijke concept integreert kleine, middelgrote en grote bedrijven rond een centrale openbare ruimte. De kern aan het water speelt met de historische lagen van het landschap. Het zoekt een balans tussen (natuurlijk) erfgoed en nieuwe natuur te midden van stedelijke dichtheid. De kern aan de zuidzijde zoekt nadrukkelijk aansluiting bij de context van Holtenau. Langs de Strandstrasse staan diverse monumentale panden die in ons ontwerp een nieuwe functie krijgen als dragers van het openbare leven.

Ruimtelijke kwaliteit

Het natuurlijk en cultureel erfgoed dat de kernen verankert, heeft een belangrijke rol in het door ons ontworpen systeem van de openbare ruimte. De groene gordel rond Kiel wordt waar mogelijk verbonden met het waterfront en het bosgebied wordt aangesloten op Friedrichsort. De relicten van het voormalige vliegveld worden passend geïntegreerd in de openbare ruimte. We maken enerzijds gebruik van de grootsheid van het landschap maar brengen anderzijds menselijke maat met de nieuwbouw van de kernen.

Lees meer over de competitie en bekijk andere inzendingen op de officiële website: https://www.kiel.de/de/kiel_zukunft/kiel_plant_baut/sanierungsgebiet_holtenau_ost.php

website Kiel-Holtenau competitie