charming

nurturing

stad

Leer meer

Wij zijn PosadMaxwan: stedenbouwkundigen die werken aan de gezonde, duurzame en slimme stad. Dat doen we door onderzoek, strategie, ontwerp én uitvoering te combineren. We signaleren actuele opgaven, stellen relevante vragen en komen met nieuwe, ruimtelijke antwoorden.

Meerjarige samenwerking voor integrale verstedelijking Eindhoven

Lees meer

#veerkrachtigestad – Veerkrachtige Stad Gids

Lees meer

Praktische tools voor het ontwerpen van een gezonde stad

Lees meer

#bewegendestad - Mobiliteitsgids

Lees meer

Panorama Zuid-Limburg: aantrekkelijke en toekomstbestendige regio

Lees meer