charming

nurturing

stad

Leer meer

Wij zijn PosadMaxwan: stedenbouwkundigen die werken aan de gezonde, duurzame en slimme stad. Dat doen we door onderzoek, strategie, ontwerp én uitvoering te combineren. We signaleren actuele opgaven, stellen relevante vragen en komen met nieuwe, ruimtelijke antwoorden.

#bewegendestad - Mobiliteitsgids

Lees meer

Ruimte maken voor de samenleving voorbij het publieke domein

Lees meer

Een circulaire impuls aan de openbare ruimte in naoorlogse wijken

Lees meer

Verkenning van toekomstscenario’s voor de stadslogistiek

Lees meer

Een praktische gids voor gezonde steden

Lees meer