charming

nurturing

stad

Leer meer

Wij zijn PosadMaxwan: stedenbouwkundigen die werken aan de gezonde, duurzame en slimme stad. Dat doen we door onderzoek, strategie, ontwerp én uitvoering te combineren. We signaleren actuele opgaven, stellen relevante vragen en komen met nieuwe, ruimtelijke antwoorden.

Ontwerpen met en voor een vitale bodem in stedelijke gebieden

Lees meer

Drijvende steden: De oplossing voor een klimaatbestendige toekomst?

Lees meer

De rol van het waterschap en de potentie van drijvend bouwen

Lees meer

Drijvend bouwen, een kans voor de biodiversiteit

Lees meer

Praktische tools voor het ontwerpen van een gezonde stad

Lees meer