charming

nurturing

stad

Leer meer

Wij zijn PosadMaxwan: stedenbouwkundigen die werken aan de gezonde, duurzame en slimme stad. Dat doen we door onderzoek, strategie, ontwerp én uitvoering te combineren. We signaleren actuele opgaven, stellen relevante vragen en komen met nieuwe, ruimtelijke antwoorden.

Drijvende steden: De oplossing voor een klimaatbestendige toekomst?

Lees meer

Ontwerpen met en voor een vitale bodem in stedelijke gebieden

Lees meer

Natuurkrachtig Hart van de Stad Almere - Ontwikkelvisie 2040

Lees meer

Een stem voor de dieren: Corinne Kalisvaart

Lees meer

Een Groen (Neder)land in 2050

Lees meer