charming

nurturing

stad

Leer meer

Wij zijn PosadMaxwan: stedenbouwkundigen die werken aan de gezonde, duurzame en slimme stad. Dat doen we door onderzoek, strategie, ontwerp én uitvoering te combineren. We signaleren actuele opgaven, stellen relevante vragen en komen met nieuwe, ruimtelijke antwoorden.

#bewegendestad - Gebiedsontwikkeling of parkeerontwikkeling?

Lees meer

#bewegendestad - De strijd om de openbare ruimte

Lees meer

De inclusieve stadsruimte

Lees meer

Verkenning van toekomstscenario’s voor de stadslogistiek

Lees meer

PosadMaxwan gaat groen! CO2 certificaat voor minder uitstoot

Lees meer